Privetebi Ar Daareklamot!
3 Piradi Mesiji
Damateba |Ganaxleba

Gvanciiko(Tbilisi)
21.09.18 23:20
maarii, me vamzadeb
Email: munjiivaar@gmail.com
Nokia N97 Mini |Nokia N97

maarii(Tbilisi)
12.08.18 8:45
chino, damiimzaadeeb chaaTs ?
Email: munjiivaar@gmail.com
Nokia N95 |Nokia N95 8GB

maarii(Tbilisi)
12.08.18 8:42
BLARJO, saiiteebiis damzadebaa iicii ?
Email: munjiivaar@gmail.com
Nokia N95 |Nokia N95 8GB

maarii(Tbilisi)
12.08.18 8:21
Gtxov miiTxariiT NOKIA N95 roGor GadavaQarTuLo da roGor vwero QarTULaad adre es Geoforumze iido es axsna Tu roGor xdeboda symbianebis gaQarTuLeba da gauQmda exLa eg porumi da maswavLeT es rogor xdeba gtxov AdmiiN
Email: munjiivaar@gmail.com
Nokia N95 |Nokia N95 8GB

IrakLI
21.07.18 18:22
sagol kide rom arsebobt!

gamexarda martla
Apple iPhone 4G 8GB |Apple iPhone 3GS 16GB

>>Shemdeg
sul shetyobinebebi: 53
(Online: 1)

Rekomendirebulia: ИГРы здесь!